Zavod za prestajanje kazni v Ljubljani

Projekt obravnava zunanje odprte površine zavoda za prestajanje kazni zapora v Ljubljani. Odprte površine Zavoda se programsko in funkcionalno navezujejo na izobraževalni center, odprti oddelek zapora, zaprti oddelek zapora, vstopni objekt ZPKZ in delavnice. Za obsojence so urejene odprte bivalne površine, ki so namenjene bivanju na prostem in rekreaciji. Ključna vodila pri izdelavi krajinske ureditve so: varnost, ekonomičnost in oblikovanje humanega in zdravega bivalnega okolja, ki bo stimulativno in pozitivno za zapornike.

Zunanje površine obravnavanega območja so deljene na površine znotraj varovalnega perimetra in na površine zunaj njega. Prve so namenjene zahtevam pripora in zapora, druge pa obiskovalcem, odprtemu oddelku in izobraževalnem centru, obsegajo tudi vstopno območje do kompleksa Zavoda. Zunanje površine odprtega oddelka so organizirane na severni in vzhodni strani objekta, pripor in zaprti oddelek pa imata zunanje površine organizirane v manjših ločenih atrijih. Urejene so tudi skupne rekreacijske površine na severni strani zaprtega dela Zavoda (t.i. veliko skupno igrišče) ter pridelovalni vrtički na zahodu. Robni prostor kompleksa, ki predstavlja stik z okoliškim prostorom, je parkovno oblikovan.

 

 

 

Naročnik: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Velikost: 4,32 ha
Projekt: 2018-2021
Krajinska arhitektura: Zaš Brezar, Ana Tepina, Jana Kozamernik, Meta Petrič
Arhitektura: Počivašek Petranovič arhitekti 
Vizualizacije: Aljaž Babič

od Landstudio 015

Nazaj