Vodni center Brežice

Natečaj za Dostopni vodni center Brežice je podal rešitve za ureditev osrednje rekreacijske točke ob hidroelektrarni Brežice in drugih točk na in ob nasipih akumulacije Save. Oblikovalska izhodišča urejanja prostora se navezujejo na ohranjanje odprtih pogledov in kvalitetnih prvin v krajini (kot so drevesne gruče, jarki, mejice, gozdni rob, močvirje, potoki) ter prepoznano plastenje krajine - nasipi akumulacije, njivske površine, vegetacijski volumni, silhueta mesta. Jedro projekta je kajakaški center, športno-parkovna ureditev, ki obsega tekmovalno kajakaško stezo s pripadajočimi ureditvami (tribune, mostovi itd.), območje umirjevalnega jezera s prostorom za vadbo civilne zaščite, območje vala za surfanje ter nižje ležečo progo za trening začetnikov. Zunanji prostor se s stavbo vodnega centra neposredno povezuje na nivoju vstopnega trga in na nivoju nasipa ob akumulaciji. Streha objekta je “brežiška plaža” s pogledom na mesto, Savo in športni center. Ureditve si pri oblikovanju izposojajo vizualno govorico okoliške krajine.

Naročnik: Občina Brežice
Območje: 
Natečaj: 2021, zvišana prva nagrada
Krajinska arhitektura: Jana Kozamernik, Nika Marn, Živa Pečenko, Tom Pogačar, Urška Kristina Škerl
Arhitektura: Elementarna

od Landstudio 015

Nazaj