Celovita obnova parka Dornava

Idejna zasnova in programska izhodišča

 

Območje spomenika, ki je predmet celovite obnove (z rekonstrukcijo parka), je celotna prostorska kompozicija od kipa Brezmadežne do okljukov Pesnice. Zasnova območja sledi izhodiščem programske naloge in upošteva prostorske pogoje – območja podrobnejše namenske rabe, upoštevanje dostopnosti (peš, motorni promet, parkirišča) in prehodnosti območja (rekreacijske poti, navezave na okolico). Predvidena je rekonstrukcija osrednjega dela – baročnega parka in pripadajočih parkovnih površin ter ureditev prometa, dostopov, parkirišč, servisnih površin in rekreacijskih poti, ki se navezujejo na območje parka. Predlagane so tudi nekatere druge nove ureditve v vplivnem območju spomenika. 

Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Območje: 28 ha
Projekt: 2021
Krajinska arhitektura: Jana Kozamernik, Ana Tepina, Urška Kristina Škerl, Nika Marn
Arhitektura: a2o2 arhitekti

od Landstudio 015

Nazaj