Landstudio 015

landscape architecture

Landscape Architecture Studio founded in 2019 by Jana Kozamernik and Ana Tepina. Our work strives to enhance open spaces we inhabit. Our projects vary from public open spaces to private gardens. We collaborate in interdisciplinary teams and share ideas.

Krajinsko arhitekturni atelje Landstudio 015 deluje pod vodstvom Jane Kozamernik in Ane Tepina od leta 2019. Z našim delom si prizadevamo izboljšati prostor, v katerem živimo. Delujemo na različnih področjih načrtovanja odprtega prostora – od oblikovanja kompleksnih javnih ureditev do zasebnih vrtov. Sodelujemo v interdisciplinarnih skupinah in prispevamo k skupnim rešitvam.

 

Sodelovanja

a2o2 arhitekti,www.a2o2.si
Arhitekti Počivašek Petranovič, www.pocivasekpetranovic.si
BAAM arhitekti, www.baam.si
Elementarna, www.elementarna.si
EFEKT arhitektura, www.efekt-a.com
ETB studio, www.etbstudio.com
GAO arhitekti, www.gao-arhitekti.com
arh. Martina Tepina
arh. Aleš Žetko, www.ales.zetko.si