atelje za krajinsko arhitekturo

"What artist so noble ... as he who, with far-reaching conception of beauty, in designing power, sketches the outlines, writes the colors, and directs the shadows of a picture so great that Nature shall be employed upon it for generations, before the work he arranged for her shall realize his intentions."

- Frederick Law Olmsted

"Kateri umetnik tako plemenit… tisti, ki z daljnosežnim razumevanjem lepote in z močjo oblikovanja, tisti, ki skicira obrise in zapiše barve, postane graditelj in usmerja sence slike, s katero bo Narava zaposlena več generacij, preden bo delo, ki ga je zanjo oblikoval, pokazalo njegove namere."