Dom za bivanje na Regentovi v Ljubljani

Naročnik je v sodelovanju z ZAPS razpisal natečaj za gradnjo Doma za bivanje na Regentovi, ki bo predstavljal dislocirano enoto Doma upokojencev Center, Ljubljana. Dom za bivanje bo zagotavljal izvajanje treh programskih sklopov: doma starejših občanov in oskrbovanih stanovanj ter spremljajočega programa.

Naša natečajna rešitev je prejela 2. nagrado!

Več na povezavi:
ZAPS

od Landstudio 015

Nazaj